Registrácia

Vyplňte Formulár

Spoločnosť Trejding s. r. o. si Vás dovoľuje Informovať, že vyššie uvedené osobné údaje budú spracované výlučne pre účely finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení a doplnení niektorých zákonov a sním súvisiacimi zákonmi. Podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (tzv. „Nariadenie GDPR“) Vám odporúčame prečítať si Informácie v nasledovnom odkaze na webe spoločnosti:
Link:https://trejding.eu/informacie-pre-klientov/